Wij verwelkomen weer nieuwe patiënten!

U kunt zich hier direct inschrijven.

Second opinion

Een second opinion is een tweede mening van een onafhankelijke tandarts over een gebitssituatie of een behandelplan, waarover een eerste mening (van uw eigen tandarts) al bekend is. Het gaat hierbij niet om een tweede mening over een reeds uitgevoerde behandeling.

Een second opinion stelt u als patiënt beter in staat om uw eigen mening en besluit te vormen over uw gebitssituatie en het behandelplan. Ook stelt het uw eigen tandarts in staat om een mening te vormen en samen met u een besluit te vormen. Degene die de second opinion uitvoert neemt daarentegen geen beslissing en gaat niet over tot behandeling.

De onafhankelijke tandarts zal naast het mondonderzoek dat hij of zij bij u uitvoert, gebruik maken van aanvullende beschikbare gegevens. Hierbij valt te denken aan röntgenfoto's en gipsmodellen die reeds gemaakt zijn. Na afloop van het onderzoek zal de onafhankelijke tandarts zijn bevindingen met u bespreken. Op basis daarvan kan hij een advies uitbrengen met betrekking tot een behandelplan. Daarbij komen zowel de tandheelkundige als de financiële consequenties aan de orde. Ook eventuele gezondheidsrisico's worden hierin meegenomen.

Voor de kosten van een second opinion wordt gebruikt gemaakt van de code C28 (uitgebreid onderzoek ten behoeve van het opstellen van een behandelplan, inclusief het op schrift stellen en bespreken ervan). Daarnaast kan nog een aantal noodzakelijke kosten ten behoeve van de diagnostiek worden gedeclareerd, te denken aan bijvoorbeeld röntgenfoto's.